[email được bảo vệ]

+ 86-21-6094 5800

Tất cả danh mục

Lịch Sử

Trang chủ> Về chúng tôi > Lịch Sử

2015-2018

Công cụ Công cụ xây dựng thương hiệu Mua lại dòng sản phẩm Outai Mua lại Anxin

2018

Dòng sản phẩm thông minh đầu tiên ra mắt đầy đủ các sản phẩm quản lý thông minh

2019

Hệ thống bán dụng cụ không người lái ra mắt hệ thống bán dụng cụ không người lái thông minh

2020

Nền tảng ưu tiên công nghiệp BOOHER Thiết lập nền tảng MRO ưu tiên BOOHER, tích hợp các sản phẩm công nghiệp, nhà phân phối chung và phục vụ các doanh nghiệp lớn và vừa